We rent commercial space in the center of Prague.

Nový Kolowratský palác, Na Příkopě 1047/17

Starý Kolowratský palác, Ovocný trh 579/6